Структура

Структура организации


Мугадова Марита Велихановна - Директор 

е-mail: mv1204@mail.rurdnt35@yandex.ru

 

Заварзина Елена Алексеевна - Заместитель директора                                                 

Тел: 62-62-10

е-mail: rdntzam@mail.ru

 

Ахмедова Ирина Султановна - Заместитель директора                                                 

Тел: 62-99-87

е-mail:  irinaont@mail.ru


Ахмедов Шахбан Гарунович - Организационно-методический отдел                                                  

Тел: 62-99-87

е-mail:  svod_mkrd@mail.ru

 

Денисенко Анастасия Геннадьевна - Отдел информационного обеспечения                        

Тел:

е-mail: oio-rdnt@mail.ru

 

 - Отдел декоративно-прикладного искусства                 

Тел:

е-mail: odpi-rdnt@mail.ru

 

Муршиева Гюльнара Шайгасановна - Отдел традиционной культуры                               

Тел: 62-33-63

е-mail: otk-rdnt@mail.ru

 - Отдел народного творчества                                           

Тел:

е-mail: ontrdnt-3008@yandex.ru